Dodaj integrację naffy z Fakturowo i otrzymuj faktury dla swoich klientów. Pamiętaj, że system faktur konfigurujesz tylko raz! Jednak przy każdym stworzonym produkcie w naffy należy oznaczyć, że chce się otrzymać faktury sprzedażowe.

Zintegruj naffy z systemem fakturowym

Integrację z systemem fakturowym wykonasz w naffy w 3 krokach:

  1. Ustawienia - po zalogowaniu się na swoje konto naffy, przejdź do opcji "Ustawienia",
  2. Integracje - następnie kliknij w zakładkę "Integracje",
  3. Wybierz system fakturowy - przejdź do ustawień systemu fakturowego, z którego korzystasz. W tym przypadku Fakturowo.
dodanie-systemu-fakturowego-w-naffy

Przy integracji systemu fakturowego zostaniesz poproszony o podanie 1 informacji:

  • klucz API.
klucz-api-fakturowo-w-naffy
  1. Aby pozyskać klucz API trzeba zalogować się do profilu Fakturowo, wejść w "Ustawienia" > "Konto" i skopiować do naffy wartość klucza API ID.
kliknij-konto-z-skopiuj-klucz-api-id
💡
Fakturowo nie umożliwia dostarczania faktur e-mailem poprzez API. Faktury są jedynie tworzone i widoczne na koncie Fakturowo. Tam można dostarczyć je ręcznie emailem.