Dodaj integrację naffy z FakturaXL i otrzymuj faktury dla swoich klientów. Pamiętaj, że system faktur konfigurujesz tylko raz! Jednak przy każdym stworzonym produkcie w naffy należy oznaczyć, że chce się otrzymać faktury sprzedażowe.

Zintegruj naffy z systemem fakturowym

Integrację z systemem fakturowym wykonasz w naffy w 3 krokach:

  1. Ustawienia - po zalogowaniu się na swoje konto naffy, przejdź do opcji "Ustawienia",
  2. Integracje - następnie kliknij w zakładkę "Integracje",
  3. Wybierz system fakturowy - przejdź do ustawień systemu fakturowego, z którego korzystasz. W tym przypadku FakturaXL.
dodanie-systemu-fakturowego-w-naffy

Przy integracji systemu fakturowego zostaniesz poproszony o podanie 2 informacji:

  • API token,
  • ID działu firmy.
ustawienia-faktyuraxl-w-naffy
  1. Obie informacje pozyskamy wchodząc w menu "Ustawienia" > "API". Token jest na górze, a po ID działu firmy klikamy w "Słowniki" w menu i szukamy odpowiedniej sekcji.
skopiuj-token-api-i-id-dzialu-firmy