Dodaj integrację naffy z Fakturownia i otrzymuj faktury dla swoich klientów. Pamiętaj, że system faktur konfigurujesz tylko raz! Jednak przy każdym stworzonym produkcie w naffy należy oznaczyć, że chce się otrzymać faktury sprzedażowe.

Zintegruj naffy z systemem fakturowym

Integrację z systemem fakturowym wykonasz w naffy w 3 krokach:

 1. Ustawienia - po zalogowaniu się na swoje konto naffy, przejdź do opcji "Ustawienia",
 2. Integracje - następnie kliknij w zakładkę "Integracje",
 3. Wybierz system fakturowy - przejdź do ustawień systemu fakturowego, z którego korzystasz. W tym przypadku Fakturownia.
dodanie-systemu-fakturowego-w-naffy

Przy integracji systemu fakturowego zostaniesz poproszony o podanie 2 informacji:

 • adres klienta,
 • token API.
 1. Adres konta / domena - adres konta jest widoczny w pasku adresu przeglądarki (po zalogowaniu w Fakturowni). Można też go zobaczyć wchodząc w "Ustawienia" > "Ustawienia Konta". Jeżeli kiedykolwiek "Adres Konta" ulegnie zmianie, trzeba go zmienić również w naffy.
adres-konta-fakturownia

2. Aktywny token API - aby zdobyć token należy wejść w Ustawienia > API. Kliknąć przycisk "Zobacz" i skopiować klucz API tokenu oraz upewnić się, że jest aktywny.

fakturownia-tokeny-api

API do wystawiania faktur nie działa?

Aby API do wystawiania faktur działalo, należy dodać dane sprzedawcy.

Można je dodać na 2 sposoby:

 1. Stworzyć na stronie fakturowni dowolną fakturę i wypełnić dane sprzedawcy (przede wszystkim nazwa i NIP),
 2. Wypełnić dane w Ustawienia > Dane firmy,
 3. Po wejściu w Ustawienia > Dane firmy powinien na liście pojawić się przynajmniej jeden wiersz z danymi firmy, jeżeli pojawia się formularz należy wprowadzić nazwę i NIP,
 4. Jeżeli użytkownik nie ma NIP-u (np. prowadzi działalność nierejestrowaną) można wprowadzić znak "-",
 5. Fakturownia sugeruje, aby zamiast NIP wpisać PESEL, w takiej sytuacji konieczne jest odznaczenie w Ustawienia konta > Konfiguracja pola "Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm".
jesli-api-fakturowni-nie-dziala

SPRAWDŹ NAGRANIE: