W naffy możesz zorganizować mastermind, czyli szkolenie grupowe do 20 osób, które polegają na tym, że grupa osób spotyka się regularnie, aby wspólnie dyskutować nad rozwiązywaniem problemów, dzielić się swoimi pomysłami, udzielać wsparcia innym i osiągać cele.

Dodaj "nowy produkt"

Kliknij zakładkę produkty i guzik "Nowy produkt" - w prawym górym rogu okna. Następnie wybierz "Szkolenia grupowe".

dodanie-nowego-produktu-szkolenie-grupowe

Dodaj nazwę i cenę szkolenia grupowego

dodaj-nazwe-i-cene-szkolenia-grupowego

Aby zatwierdzić wybierz "Stwórz produkt".

Zakładka szczegóły

W zakładce szczegóły dodaj opis produktu, tak aby zaciekawić klienta oraz okładkę, która odda charakter spotkania online. W tej sekcji możliwe jest również podpięcie płatności Stripe. Dopiero po aktywowaniu płatności możliwa jest sprzedaż online.

dodaj-opis-i-okladke-szkolenie-grupowego

Zakładka wydarzenia

Zaplanuj datę i godzinę Twojego szkolenia grupowego, następnie ustal czas trwania oraz ilość miejsc. Pamiętaj, że maksymalna liczba uczestników szkolenia to max. 20 osób. Jeśli chcesz zorganizować spotkanie na więcej osób zdecyduj się na stworzenie webinaru.

zaplanuj-date-i-godzine-szkolenia-grupowego

Dowiedz się, jak skonfigurować pozostałe zakładki: