naffy umożliwia sprzedaż ogromnej różnorodności produktów, jednak od czasu do czasu musimy usuwać produkty i zachęcamy wszystkich nowym twórców cyfrowych do przeczytania tej treści, aby upewnić się, że ich konta są zgodne z zasadami.

  • Nie zezwalamy na odsprzedaż - nie możesz odsprzedawać produktów, których nie stworzyłeś.  
  • Nie zezwalamy na żadne działania ani treści promujące lub zachęcające do dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek. Obejmuje to wszelkie treści usług i produktów sprzedawanych przez naffy w jakimkolwiek charakterze.
  • Nie zezwalamy na sprzedaż usług i produktów cyfrowych o nielegalnej tematyce (które mogą być uznane za nielegalne lub nieodpowiednie) np. narkotyków, pornografii, leków uzależniających, osobistych danych lub informacji o osobach trzecich, itp.

Postępowanie w przypadku naruszenia naszych Warunków

Jeśli udostępniasz, promujesz lub sprzedajesz treści, które naruszają powyższe wytyczne, stanowi to naruszenie naszych Warunków świadczenia usług.

W zależności od sytuacji możemy być zmuszeni zawiesić Twoje konto lub zgłosić sprawę odpowiednim służbom państwowym.

Jeśli okaże się, że Twój produkt narusza nasze Warunki, produkt zostanie usunięty, ale nadal będziesz mógł korzystać z konta naffy. W przypadku drugiego naruszenia otrzymasz powiadomienie o usunięciu Twojego konta.