naffy nie udostępnia Twoich danych klientom, którzy dokonują zakupu usług i produktów cyfrowych za pośrednictwem platformy. Klient widzi tylko adres e-mail w przypadku pobrania lead magnetu oraz adres URL profilu w naffy.

Jakie informacje widzą Twoi klienci?

Pokazujemy klientom tylko Twoje:

  • adres e-mail - jednak tylko w przypadku pobrania pliku w oferowanym przez Ciebie darmowym produkcie "lead magnet".
  • URL profilu lub URL do płatnego produktu - czyli nazwe, którą wprowadziłeś na stronie swojego profilu.

Twoi klienci nigdy nie zobaczą Twoich danych bankowych, informacji o wypłatach ani adresu zamieszkania lub siedziby firmy.


Stripe

Jeśli połączysz swoje konto Stripe z naffy, klienci nadal będą mogli zobaczyć tylko adres e-mail powiązany z Twoim kontem naffy. Będziesz także mieć możliwość dostosowania opisu obciążenia, który klienci będą widzieć na swoich wyciągach bankowych.

Możesz zaktualizować nazwę wyświetlaną na wyciągach bankowych Twoich klientów, zwaną "statement descriptor", w panelu kontrolnym w obszarze Ustawienia konta.

"Statement descriptor" to nazwa firmy wyświetlana na wyciągach z karty bankowej Twojego klienta. Ważne jest, aby używać rozpoznawalnej nazwy, która nie będzie prowadzić do wątpliwości. Jeśli Stripe sprawdzi Twoje konto i uzna, że ​​Twoja nazwa może wprowadzić klientów w błąd, może skontaktować się z Tobą i poprosić Cię o jego aktualizację na bardziej rozpoznawalną lub zablokować konto.

naffy nie ma wpływu na wyświetlane dane w rachunkach bankowych Twoich klientów. Dane, które będą widoczne na rachunku Twoich klientów zależą od tego co wpiszesz w swoim koncie Stripe.