W naffy możesz nagrać swój webinar (płatny webinar) i udostępnić go do sprzedaży również w formie nagrania z webinaru. Produkt cyfrowy, jakim jest nagranie z webinaru polega na zakupie dostępu do wideo (1 lub więcej), które kupujący może odtwarzać, kiedy chce.

Dodaj "nowy produkt"


Kliknij zakładkę produkty i niebieski guzik "Nowy produkt" - w prawym górym rogu ekranu. Następnie wybierz "Nagranie z webinaru".

dodaj-nowy-produkt-nagranie-z-webinaru

Dodaj nazwę i cenę produktu

Wpisz nazwę produktu, opisując nagranie (lub nagrania), które zostanie udostępnione Twoim klientom po zakupie.


Aby zatwierdzić wybierz "Stwórz produkt".

Zakładka szczegóły


W zakładce szczegóły dodaj opis produktu, tak aby zaciekawić klienta oraz okładkę, która będzie pasowała do tematyki autowebinaru (możesz zachować taką samą okładkę, jaką prezentowałeś przy produkcie płatny webinar). W tej sekcji możliwe jest również podpięcie płatności Stripe. Dopiero po aktywowaniu płatności możliwa jest sprzedaż online.

zakladka-szczegoly-nagranie-z-webinaru

Zakładka nagrania

W tej zakładce możliwy jest wybór nagrań, które zostaną udostępnione Twoim klientom bezpośrednio po zakupie. Kliknij "Dodaj nagranie", wybierz nagranie lub nagrania z listy zakończonych live webinarów, a następnie zapisz swój wybór.

💡
Pamiętaj, że nagranie webinaru to inny produkt niż autowebinar. W tym przypadku sprzedajesz dostęp do wideo. Jednak musisz mieć wcześniej nagrany live webinar w naffy, aby stworzyć taki typ produktu i wybrać nagranie (lub nagrania).

Dowiedz się, jak skonfigurować pozostałe zakładki: